Prohlášení o zpřístupnění

Tyto stránky jsou založeny na systému Wiking pro vývoj webových aplikací. Systém Wiking byl vyvinut tak, aby umožňil rovnocenný přístup všem uživatelům, včetně lidí s postižením či specifickými potřebami. Velký důraz byl také kladen na neutralitu k použitému software, hardware a uživatelským nastavením. Výsledné stránky by tedy měly být použitelné bez ohledu na použitý prohlížeč, typ a velikost písma, rozlišení obrazovky, zpřístupňující technologie atd.

Systém byl vyvinut s ohledem na formální standardy pro zpřístupnění, jako např. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 nebo Sekce 508, stejně jako na skutečnou zkušenost koncového uživatele. Zpřístupnění a použitelnost byly testovány s různými kombinacemi zpřístupňujících technologií, zejména odečítačů obrazovky.

Informace o navigačních možnostech, včetně popisu vlastností podporujících zpřístupnění, naleznete v kapitole Navigace uživatelské příručky systému Wiking.